Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordre Follo

Nybygg av kultur og idrettbygg på Langhus i Ski kommune
Nordre Follo kommune vil overta Kultur- og Idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av kontor, lager mm i Nordre Follo kommune
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføringen av et nytt kontorbygg i sør, med minilager i deler av første etasje. Hensikten er også å oppgradere uteområdet og etablere torg mellom eksisterende og ny bebyggelse. Det er ikke tenkt endringer på den eksisterende bygningen. Gnr/bnr 239/128, 239/803 og deler av 239/132 og 250/39. Ca. 19,3 daa.
Oppgradering og utvidelse av nærings- og kontorbygg i Nordre Follo kommune
Området består i dag av et eksisterende næringsbygg (Skeidar/Kiwi) med parkering.
Utvidelse av ungdomsskole i Nordre Follo kommune
Utvides med en base og spesialrom.
Nybygg av barnehage i Hebekk
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. 5 avdelnings barnehage. Gjerne lokalisert i Myrveien. Kostnad er ukjent.
Ny- eller tilbygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Ny barnehage til ertatning for Bøleråsen barnehage. Det kan skje ved utvidelse av eksisterende tomt. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Det nye barnehagen bør plasseres sentralt og nær eksisterende boliger og nye boliger. Kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.