Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nes

Nybygg av hytteområde på Årnes i Nes kommune
Planområdet på ca. 184 daa er lokalisert sørvest for Sagstusjøen ved Rakeievegen ca. 8 km øst for Årnes.
Nybygg av barneskole på Årnes i Nes kommune
Felles barneskole for Årnes, Østgård og Fjellfoten.
Utvidelse av barnehage i Nes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.