Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lunner

Utvidelse av hytteområde på Harestua
Utvidelse fra 50 mål til 110 mål.
Etablering av adgangskontrollsystemer for kommunale bygg i Lunner
11 lokasjoner, foreløpig uklart hvilke. Toppsystem, service, låsekasser, kortlesere, montering, m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.