Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lier

Nybygg av ungdomsskole på Høvik i Lier
540 stk elever. Bygging av ny skole kan gjøres i to byggetrinn, der første byggetrinn bør være ferdig innen 2027.
Nybygg av hotell i Lierstranda fjordby på Brakerøya
1 huskropp ihop med Bygg 3 A, Hotellet som er 3 sammenbygde huskropper.
Tilbygg av kjøpesenter i Lier
Tidlig usikkert prosjekt.
Utvidelse-og ombygg av barneskole mm i Lier
Oppussing av 140 m2 personalgarderobe/toalett, 10 m2 SFO-toalett, 50 m2 sløydsal og 20 m2 lydisolering av kontorer og møterom.
Utvidelse av tennishall i Lier kommune
Utvidelse av tennishall.
Utvidelse av håndballflate og garderobe i Lier kommune
Utvidelse av håndballflate og garderobe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.