Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hole

Nybygg av barnehage i Hole
Prosjekt i tidlig fase. Ny barnehage, erstatning for Sundvollen, Sollihøgda og Vik.
Nybygg av idrettshall og utvidelse av ungdomsskole i Hole
Gnr/bnr: 192/57,1, 39, 16, 59, 11, 34, 190/72, 80, 188/242 (Rudvangveien), 192/98 (Viksveien)192/16 og 1016/1 (E16).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.