Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Gol

Nybygg av hytter og leiligheter i Gol kommune
Planlegger totalt mellom 400-500 enheter.
Nybygg av hytter på Hemsedal
121 småhytter i tun samt 29 frittliggende tomter med tilhørende infrastruktur.
Tilbygg av bibliotek i Gol
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.