Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Drammen

Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Nybygg av kontor i Drammen
Parkeringskjeller for ca 40 biler.
Ny- og tilbygg av næring i Drammen
Tomten er på 21 mål. Eksisterende bygningsmasse er på 4.200 m2. Eksisterende bygg kan påbygges med to etasjer. Nybygg og påbygg på totalt 11.700 kvadratmeter.
Utvidelse av næring i Drammen
Det planlegges mellom 10-20 000 m2 næring.
Nybygg av lager i Drammen
Gn/bnr: 210/205, 210/179, og del av 210/171.
Etablering av næringsområde i Svelvik kommune
Gnr/bnr: 12/48 m.fl. Ca 100 daa.
Tilbygg av tinghus i Drammen
Ved utbygging av Drammens nye tinghus skal det legges til rette for eventuelt fremtidig utvidelse av tinghuset på ca 1500 m2 BTA.
Nybygg av friidrettsarena i Drammen
Fra Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017.
Oppgradering av idrettshall i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025
Oppgradering av omsorgsboliger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av ny teleskoptribune til samfunnshus i Drammen
Teleskoptribune med minimum 200 nummererte seter fordelt på 9-10 rader.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.