Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Asker

Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Utvidelse av kjøpesenter, nybygg av flerbolighus/butikk mm
Regulert til bilsenter/næring/forretning. Totalt er 9000-10000 m2.
Nybygg næringsområde, fritidsboliger m.m ved Filtvet
Næringstomt på 1.5 mål. Infrastruktur er etablert. Det ligger en driftsbygning på tomten.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Nybygg av barnehage på Heggedal
Fra investeringsbudsjett 2023-2026. 8 avdelinger.
Riving og nybygg av barnehage i Asker
Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 3 avdelingers barnehage fra 1969 med en ny 6 avdelingers barnehage på samme tomt, og utvide barnehagens uteoppholdsareal som følge av det økte antall barn. 2/137 med flere.
Utbedring av ungdomsskole i Asker
Fra en 4 parallell til en 6 parallell skole.
Nybygg av barnehage i Asker
Planlagt prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Uklart angående byggestart og omfang.
Nybygg av turnhall m.m i Åros
Innendørs kunstgressbane.
Ny skiheis, skibakke og varmestue på Vardåsen, fase 2
Usikkert prosjekt. Avventer politisk behandling. Antatt start av redaksjonen.
Nybygg av hytter/fritidsboliger ved Filtvet
Området er på ca. 20 mål og er regulert og byggeklart. For mer informasjon, se hjemmesiden til prosjektet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.