Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Aremark

Oppgradering av luftbehandlingsanlegg i rådhus i Aremark
Det skal installeres nye luftbehandlingsanlegg med tilhørende bygningsmessige, rør og elektrotekniske arbeider i eksisterende rådhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.