Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Tinn

Nybygg av helse- og omsorgsbygg på Rjukan
48 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger.
Nybygg av sports- og rekreasjonsanlegg i Rjukan, fase 1
Skileikområde, langrennsløype, hoppbakker, skatehall og utendøres skateområde.
Nybygg av sports- og rekreasjonsanlegg i Rjukan, fase 2
BMX-bane og naturløype, Friplassen-område med turn og lekeplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.