Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Notodden

Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Riving og nybygg av storhandel i Notodden
Prosjektet består i å rive eksisterende bygg på 1900m2 og etablering av 4300m2 for handel og varemottak.
Nybygg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.