Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nissedal

Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Etablering av fritidsboliger i Nissedal kommune
Området er om lag 379 daa. Ca. 50-70 hytter.
Nybygg hytter/fritidsboliger inkl infrastruktur, Nissedal tr 2
Brygge vil bli byggt i trinn 2 eller 3.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Infrastrukturen for trinn 1 er ferdig. Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 3
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Byggeklare tomter. Gjenstår 16 tomter. Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg hytter/fritidsboliger inkl infrastruktur, Nissedal tr 3
Brygge vil bli byggt i trinn 2 eller 3.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 3
Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.