Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Larvik

Nytt undervisningsbygg for videreutdanning i Larvik
Et nasjonalt senter for videreutdanning.
Nybygg av temapark på Lillejordet i Larvik
Gnr/bnr: 4048/1, 4050/12, 4048/4, 4048/2, 4048/60, 4048/74, 4048/78, 4048/75, 4048/88, 4048/73, 4048/155, 4048/50, 4047/1, 5019/1, 4047/1, 5055/1, 4048/5, 4048/110, 4048/9, 4047/107, 4047/2, 4047/108, 4047/109. BTA: 10.000-14.000 m2
Ny- og ombygg av legevakt og omsorgsplasser m.m. i Larvik kommune
Ca. 36 daa. Ny legevakt og 64 nye omsorgsplasser.
Nybygg av hytter i Larvik kommune
Ca. 20 daa. 15-20 enheter.
Nybygg av barnehage på Tun i Larvik
Fra investeringsbudsjett
Utvidelse av sykehjem i Larvik kommune
Utvidelse med 25-30 plasser.
Nybygg av kolonihager og aktivitetspark på Brunlaskogen i Larvik
Bygging av kolonihager, parsellhager og aktivitetspark med tilhørende støttearealer.
Utvendig rehabilitering av kommunehus i Larvik kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Etablering av Colin Archer-senter på Tollerodden i Larvik kommune
Ca. 13 daa. Tollerodden Skottebrygga og Larvik gjestehavn.
Nybygg av fritidsboliger Larvik
Planlegger 3-4 enheter.
Utvidelse av aktivitetsområdet ved gamle E18 i Larvik kommune
Etter at deler av E18 i Larvik ble lagt i tunnel, fra Bommestad til Farriseidet, ble strekningen re-etablert av Statens Vegvesen og delvis gjort om til turvei/rulleskitrasé/skiløyper vinterstid. Arealet ble overtatt av Larvik kommune i 2021. Videre står det igjen noen ubenyttede arealer fra E18, i området tilknyttet Månejordet og Lovisenlund, sammen med uetablerte arealer på Månejordet/Lovisenlund. Larvik kommune ønsker nå å se på hvordan disse arealene kan benyttes for en utvidelse av aktivitetsområdet.
Etablering av frilufts-scene og tribune m.m. i Larvik kommune
Etablering av frilufts-scene, permanent tribune, toaletter, lagerrom m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.