Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kviteseid

Nybygg av hytter og leiligheter i Kviteseid
Planlegger ca 148 hytter. Ca. 445 dekar
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Totalt 2000 tomter på Vrådal skisenter.
Etablering av fritidsboliger i Kviteseid kommune
Målet med planen er hovudsakleg å transformere campingdelen av området til område for fritidsbustader.
Til- og ombygg av servicebygg samt etablering av bubilparkering, bryggeanlegg og badehus/badestue m.m. i Kviteseid kommune
Ca. 33 dekar. Planlagte tiltak er bubilparkering, innovativ overnatting i vasskanten, fleirbruks badehus/badstue med bryggeanlegg, kulturscene, flytting av flytebrygge til reetablert ny brygge, oppgradering av serveringsbygg og ombygging/utviding av servicebygg.
Etablering av hytter i Kviteseid kommune
Målet med planen er hovudsakleg å transformere campingdelen av området til område for fritidsbustader.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.