Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Tjeldsund

Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer kommune
Flerbrukshall for fotball og friidrett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.