Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono

Etablering av handel/kontor/industri i Storfjord kommune
Byggeklare tomter. Ca. 100 daa. Lokalisering er mellom Hatteng sentrum og E6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.