Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Salangen

Nybygg av hytter i Salangen
21-22 hyttetomter.
Nybygg av hytter i Salangen kommune
14 hyttetomter - på 1 mål hver.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.