Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Karasjok-Kárášjohka

Nybygg skole og helsehus i Karasjok kommune
Nytt skolebygg og nytt helsesenter på dagens skole- og internattomt.
Etablering av forretning- og industriområde i Karasjok kommune
Ca. 14 dekar. Delvis byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.