Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ibestad

Rehabilitering av barnehage i Hamnvik
Utredes sammen med Ånstad barnehage.
Etablering av kunstgress over eksisterende grusbane i Ibestad kommune
Oppdraget består i å etablere komplett kunstgressbane for 7-er fotball med tilhørende momenter. Arbeidet skal gjøres over eksisterende grusbane i Hamnvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.