Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hammerfest

Nybygg av fiskerirelatert næring, eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Etablering av turistsenter med fritidsboliger for utleie på Sørøya i Hammerfest
Fritidsboliger, utleieboliger, inntil 21 enheter. Frittstående ev noen lenket. Ca 50 kvm/ enhet. Gnr/bnr 3/2-3

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.