Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Båtsfjord

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Båtsfjord som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Ny- og ombygg av næring og boliger på tidligere skoleområde i Målselv kommune
Ca. 143 daa. Området vil utgjøre en bydel innen tettstedet Heggelia og Bardufoss byområde. Planområdet er allerede bebygd med ca. 22 000 m2 BRA, og transformasjonen legger opp til både ombygging, påbygging og rivning av eksisterende bygg samt nybygg for næring, offentlig og privat tjenesteyting og bolig. Ca. 50-100 boenheter.
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
Løkkeveien 6 har vært benyttet til forretning, kontor og bolig. Her ønskes det etablert nybygg tilrettelagt for bl.a. hotell. Andre sentrumsformål, som nevnt under Løkkeveien 2-4, ønskes også tatt med i tillatt formålskombinasjon. Nybygg ønskes i inntil 7-8 etasjer.
Etablering av utleiehytter og servicebygg m.m. i Nordreisa kommune
Planområdets areal er på ca. 63 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nytt reiselivsanlegg omfattende utleiehytter, servicebygg med serveringsmuligheter og småbåthavn med båtutsett.
Nybygg av hytteområde i Sommarøy
Eksotisk prosjekt med 20 nye hytter for salg ved Sommarøy utenfor Tromsø.

Se andre prosjekter i Troms og Finnmark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.