Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (7)
Færder (3)
Fyresdal (0)
Hjartdal (1)
Horten (9)
Kragerø (11)
Kviteseid (5)
Larvik (4)
Nissedal (3)
Nome (2)
Notodden (4)
Porsgrunn (3)
Seljord (2)
Siljan (0)
Skien (18)
Tinn (3)
Tokke (0)
Tønsberg (11)
Vinje (5)
Nybygg av handelspark ved E18 i Holmestrand
Det tillates inntil 24.000m2 storhandels butikker.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Nybygg av hytteområde på Torvetjønn i Vinje kommune
Vito AS opparbeider infrastruktur til tomtene i området Heimvegli/Torvetjønn og står som selger av disse. Byggeklare tomter. 400’- 950’/tomt.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Ny alternativt ombygg av kontorlokaler for utleie i Holmestrand kommune
Holmestrand kommune ønsker å leie moderne arbeidslokaler med tilhørende arealer for publikumsservice, interne og eksterne møter, samt enkelte kommunale helserelaterte særfunksjoner. 5.000 - 6.300 m2. Opsjon 5+5 år.
Nybygg av butikk/handel på Pindsle
Areal: 500-2135 kvm 152/83 & 152/73
Nybygg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Nybygg av barnehage på Tun i Larvik
Fra investeringsbudsjett
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 3
Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.
Ombygg av barneskole i Nøtterøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig rehabilitering av kommunehus i Larvik kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Nybygg av museum i Vinje
Samlokalisering av Dyre Vaa-samlingen og Skinnarlandsamlingen.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.
Rehabilitering av kirke i Kragerø
Fra økonomiplan 2022-2025.
Rehabilitering av eksisterende Husflidhall til nye lokaler samt oppføring av nytt bygg på Stevneplassen i Skien kommune
MATS gir tilbud til unge mennesker som er ferdig med Videregående skole, og har behov for et dagtilbud som kan tilrettelegge for tilpasset arbeid og aktivitet. MATS skal flytte inn i nye lokaler på Stevneplassen. Eksisterende Husflidhall skal rehabiliteres, det skal føres opp et nytt bygg og et energiforsyningsbygg skal tilpasses vedproduksjon.
Rehabilitering av glassgater ved universitetet i Sørøst-Norge
Campus Vestfold har to glassgater, Oseberggata og Ragata. Glassgatene skal rehabiliteres da de er dårlig isolert sammenlignet med dagens standard. I tillegg har det stadig oppstått vannlekkasjer gjennom konstruksjonene.
Etablering av aktivitetspark på Sirkustomta i Lunde, Nome kommune
Aktivitetsparken skal ha aktivitets -og rekreasjonsmuligheter for alle aldre og funksjonsnivåer, som ivaretar følgende funksjoner: - Lekeplass - Treningsarena - Spiseplasser - Sitteplasser - Pavilion /scene - Pumptrack - Skøyteis - Trampoline - Seniortrim - Sansehage - Sitteplass som også kan være tribune for sceneopptredener - Beplantning som skaper rom i parken - Universelt utformede gangveger - Belysning
Etablering av aircondition ved helsehus i Skien
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Rehabilitering av tak på administrasjonsbygg i Horten kommune
Taket på Administrasjonsbygget fra 1995, skal tekkes om. Prosjektet omfatter fjerning av eksisterende ballastlag og takfolie på taket over 3.etasje, samt etablering av nye takbelegg i 3. og 4.etasje. Alle gesimsbeslag skal rives og erstattes med nye tilsvarende beslag, men med fals, i aluminium. Sluk og skadet/ tidligere nedfuktet isolasjon skal skiftes ut der dette blir nødvendig. Der vannet samler seg og blir liggende i hjørner og ulker skal det tilføres mer fall for å føre takvann mot sluk. Eksisterende gangbane/ terrasse i tre på taket i 3.etg. i tre skal rives og erstattes med en tilsvarende i aluminium. 2 stk overlyskupler skal erstattes med nye og 4 stk ventilasjonshatter skal erstattes med jet-hetter.
Rehabilitering og oppgradering av utvendig tak på kirkestue i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025. Lekter på kirkestua er råtne og til dels borte flere plasser.
Ny fasade og etterisolering på skole i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Restaurering av kapell i Horten
Horten gravlund og kapell
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Skien kommune
Installering av solceller på den østre halvdelen av taket i Skienhallen.
Etablering av solcelleanlegg på sykehjem i Skien kommune
Leveransen omfatter et nøkkelferdig solcelleanlegg. Herunder installasjon, nettilknytning, idriftsettelse, kommunikasjon med strøm og nettselskap og FDV-dokumentasjon for hele anlegget.
Rehabilitering av stallane ved kirke i Sannidal
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Fasadearbeider på skole i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av kirke med nye kirkestoler og inventar i Helle
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.