Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (6)
Færder (2)
Fyresdal (0)
Hjartdal (1)
Horten (4)
Kragerø (6)
Kviteseid (4)
Larvik (9)
Nissedal (1)
Nome (2)
Notodden (4)
Porsgrunn (7)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (6)
Tinn (2)
Tokke (1)
Tønsberg (12)
Vinje (4)
Nybygg av kontor- og næring på Moheim i Porsgrunn
Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. På Enger er det planlagt kontorbygg og på Moheim (utviklingspotensial for 25 000-30 000 kvadratmeter næringsarealer) er det planer om å føre opp et signalbygg med kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet.
Nybygg av handelspark ved E18 i Holmestrand
Det tillates inntil 24.000m2 storhandels butikker.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Nybygg på eiendom 34/111, Nordre Kullerød 3 som sammenkobles med eksisterende bygg på eiendom 34/101, Nordre Kullerød 1.
Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av kontor på Borgeskogen i Sandefjord
120 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Nybygg av kontorskompleks på Korten i Tønsberg
Bygget skal BREEAN NOR sertifiseres.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Riving og nybygg av storhandel i Notodden
Prosjektet består i å rive eksisterende bygg på 1900m2 og etablering av 4300m2 for handel og varemottak.
Nybygg av kontorbygg på Moheim næringspark i Porsgrunn
Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. På Enger er det planlagt kontorbygg og på Moheim (utviklingspotensial for 25 000-30 000 kvadratmeter næringsarealer) er det planer om å føre opp et signalbygg med kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Utvikling av Stokke kommunehus i Sandefjord kommune
«Stokke kommunehus er en stor sentrumseiendom i Stokke beliggende innenfor et attraktivt arealformål for eiendomsutvikling. Megler skal derfor i sitt oppdrag rette fokus på eiendommens utviklingspotensialet. «
Ny alternativt ombygg av kontorlokaler for utleie i Holmestrand kommune
Holmestrand kommune ønsker å leie moderne arbeidslokaler med tilhørende arealer for publikumsservice, interne og eksterne møter, samt enkelte kommunale helserelaterte særfunksjoner. 5.000 - 6.300 m2. Opsjon 5+5 år.
Ombygg av kontorlokaler på Nordre Fokserød i Sandefjord
Ombygg av kontorlokaler i 3. etasje.
Nybygg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Nybygg av barnehage på Tun i Larvik
Fra investeringsbudsjett
Etablering av ny krematorieovn med tilbehør i Sandefjord kommune
Leveransen gjelder erstatning av en av to eksisterende krematorieovner.
Nybygg av museum i Vinje
Samlokalisering av Dyre Vaa-samlingen og Skinnarlandsamlingen.
Rehabilitering av kirke i Kragerø
Fra økonomiplan 2022-2025.
Rehabilitering og oppgradering av utvendig tak på kirkestue i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025. Lekter på kirkestua er råtne og til dels borte flere plasser.
Energisparende tiltak på videregående skole i Tønsberg
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Ombygg av toalettbygg/podium i Horten
Eksisterende toalettbygg/podium har verneverdi, men er i dårlig forfatning.
Rehabilitering av stallane ved kirke i Sannidal
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av kirke med nye kirkestoler og inventar i Helle
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.