Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ullensaker

Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til ca. 800 rom.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2026.
Nybygg av næring, hotell, hytter og mikrohus i Mogreina, Ullensaker kommune
Hotellets hovedkropp, Felleshuset og de nærmeste mikrohustunene, Fire satelitthytter. Planområdet på ca. 80 dekar.
Nybygg av næring, hotell, hytter og mikrohus i Mogreina, Ullensaker kommune
Trinn 2: Hotellets sydfløy, Flere mikrohustun,Tre satelitthytter med servicebygg. Planområdet på ca. 80 dekar.
Nybygg av næring, hotell, hytter og mikrohus i Mogreina, Ullensaker kommune
Trinn 3: Ytterligere to hotellfløyer, Hotell nr. 2, Flere mikrohustun, Tre satelitthytter. Planområdet på ca. 80 dekar.
Nybygg av hotell ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av idrettshall og næringsbygg i Ullensaker
Gnr/bnr: 183/37, 182/29, 183/123, 184/10 mfl (2, 25, 31, 42), 185/98 og 215/22.
Nybygg av veiserviceanlegg ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av hamburgerrestaurant ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Ombygg til treningssanlegg på Jessheim
Treningssenter på Sand, ny base for fotball-landslagene.
Nybygg av bilforretning ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Utskifting av solavskjerming på rådhus i Ullensaker
Utskifting av solavskjerming østre fløy, vestre fløy og Kultur.
Restaurering og istandsetting av bevaringsverdig bygningsmiljø i Ullensaker
Forslagsstiller ønsker å regulere Trandum leir med det formål om å bevare bygninger-/miljø og tilrettelegging for bruk av disse, samt legge til rette for historieformidling gjennom informasjonstiltak i området. Eventuelle bygningstiltak vil være restaurering og istandsetting av eksisterende bygningsmasse i henhold til gjeldende verneregler og fremtidig regulert bruk, oppsetting/merking av infotavler o.l. Fremtidig ønsket bruk av eksisterende bygningsmasse er blant annet møtelokaler, utleie, formidling av forsvarshistorie.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.