Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesodden

Nybygg av næringsområde på Fagerstrand i Nesodden
Planområdet utgjør ca. 302,5 daa.
Tilbygg av ungdomsskole og rådhus
Skal bygges på en etasje som deles mellom Tangåsen ungdomsskole og rådhuset.
Oppgradering og rehabilitering av sykehjem i Nesodden
Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard.
Ombygg av barneskole på Nesoddtangen
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Ombygg av sykehus på Nesodden
Ombygging av sykehusarealer for fysio- og ergoterapi ved Sunnaas sykehus på Nesodden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.