Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Moss

Ny- og ombygg av leiligheter, handel og restaurant på Jeløy i Moss kommune
300-600 boliger. Gnr/bnr: 1/2745, 1/2741, 1/2740, 1/2743, 1/2736, 1/2746, 1/2747, 1/3440, 1/2750 og 1/2748. Adresse: Værftsgata 1B-C, 3, 3A, 5, 7, 7A-B, 8 og 10.
Utvidelse og rehabilitering av svømmehall i Moss
Rehabilitering og tilbygg svømmehall, totalt ca 6160m2.
Nybygg av hyttelandsby på Dillingøy i Moss
Tidligere Dillingøy Leir. Ca 15 daa. 65 hytter og eventuelt 70 parsellhager. Byggeklar tomt med infrastruktur. Prefabrikkerte elementer som leveres av Hersleth Entreprenør AS.
Nybygg av flerbrukshall på Ørejordet i Moss kommune
Kampsport og turn. Planlagt bak ishallen på Ørejordet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.