Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Moss

Utvidelse og rehabilitering av svømmehall i Moss
Rehabilitering og tilbygg svømmehall, totalt ca 6160m2.
Nybygg av hyttelandsby på Dillingøy i Moss
Tidligere Dillingøy Leir. Ca 15 daa. 65 hytter og eventuelt 70 parsellhager. Byggeklar tomt med infrastruktur. Prefabrikkerte elementer som leveres av Hersleth Entreprenør AS.
Nybygg av flerbrukshall på Ørejordet i Moss kommune
Kampsport og turn. Planlagt bak ishallen på Ørejordet.
Riving av bank i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.