Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ål

Nybygg av hytter i Ål
Totalt ca. 1300 daa. 46 tomter till salg.
Nybygg av fritidsboliger på Torpoåsen, Viken
Planendringen omfatter deler av gnr./ bnr. 13/4, 13/9, 18/1, 18/10, 63/1, 17/2 (18/23), 16/1 og 15/14.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.