Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

Etablering av industri/forretning/kontor og boliger i Skien kommune
Trinnvis utbygging av områdene med et estimat på 5-7 år mellom etappene.
Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Utvidelse av bo- og behandlingssenter i Skien
Lyngbakken bo- og behandlingssenter skal utvides med 64 plasser tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Det skal vare følgende fordeling av plassene: - Sykehjem: 32 stk. - Bokollektiv: 16 stk. - Forsterkede institusjonsplasser: 16 stk.
Nybygg av næring på Søndre Bjørntvedt i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226. Infrastruktur er ferdigstilt.
Ombygging av fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.