Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av næring på Søndre Bjørntvedt i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226. Infrastruktur er ferdigstilt.
Rehabilitering av eksisterende Husflidhall til nye lokaler samt oppføring av nytt bygg på Stevneplassen i Skien kommune
MATS gir tilbud til unge mennesker som er ferdig med Videregående skole, og har behov for et dagtilbud som kan tilrettelegge for tilpasset arbeid og aktivitet. MATS skal flytte inn i nye lokaler på Stevneplassen. Eksisterende Husflidhall skal rehabiliteres, det skal føres opp et nytt bygg og et energiforsyningsbygg skal tilpasses vedproduksjon.
Etablering av aircondition ved helsehus i Skien
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Skien kommune
Installering av solceller på den østre halvdelen av taket i Skienhallen.
Etablering av solcelleanlegg på sykehjem i Skien kommune
Leveransen omfatter et nøkkelferdig solcelleanlegg. Herunder installasjon, nettilknytning, idriftsettelse, kommunikasjon med strøm og nettselskap og FDV-dokumentasjon for hele anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.