Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nome

Etablering av turist-, natur- og kulturbasert opplevelsesnæring i Nome kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for turistnæring og natur- og kulturbasert opplevelsesnæring i Tveitankroken. Det planlegges for 8-10 enheter på området: et felles samlingssted/felleshus, overnattingsenheter og utstyrslagring/uthus. Planforslaget vil legge til rette for en utbygging på omtrent 500 m2 BRA. Ved kanalen vil det blant annet legges til rette for badebrygge og flytende badstu, anlegg som vil være allment tilgjengelig og bidra til å styrke kanalens attraktivitet og identitet.
Etablering av campingplass og friområde ved Gongevann i Nome kommune
Ca. 248 daa. Ca. 80-100 oppstillingsplasser, servicebygg, tømmestasjon, brygger, lekeplass og gjesteparkering.
Etablering av aktivitetspark på Sirkustomta i Lunde, Nome kommune
Aktivitetsparken skal ha aktivitets -og rekreasjonsmuligheter for alle aldre og funksjonsnivåer, som ivaretar følgende funksjoner: - Lekeplass - Treningsarena - Spiseplasser - Sitteplasser - Pavilion /scene - Pumptrack - Skøyteis - Trampoline - Seniortrim - Sansehage - Sitteplass som også kan være tribune for sceneopptredener - Beplantning som skaper rom i parken - Universelt utformede gangveger - Belysning

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.