Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Tjeldsund

Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer kommune
Flerbrukshall for fotball og friidrett.
Etablering av midlertidige boligbrakker i forbindelse med bygging av studentboliger for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
De midlertidige boligbrakkene med studenthybler skal etableres på tomt gnr/bnr. 172/219 og på 172/340.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.