Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordkapp

Nybygg/renovering av helsebygg i Nordkapp
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.