Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lebesby

Nybygg av barnehage i Lebesby kommune
Riving på separat prosjekt.
Etablering av hyttefelt i Lebesby
Opparbeidelse av parkeringsplass på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.