Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Harstad

Nybygg av videregående skole i Harstad
Prosjektet skal sertifiseres etter Breeam Nor-standarden «Very Good».
Utvidelse av sykehus og nytt parkeringshus i Harstad
Ca. 23 000 m2, fordelt på to volum, samt lysgård og mellombygg mellom eksisterende og nytt bygg. Parkeringshus i tre etasjer under bakkenivå ved sykehuset.
Etablering av kontorbygg med personalrom ved industriområde i Harstad kommune
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Utvikling av næringsområde i Harstad
Hovedformål med planen er å regulere eiendommen til blandet formål næring/ lager/ kontor og lignende. Stor andel av dagens bebyggelse kan brukes som før, mens noen bygninger som er i altfor dårlig teknisk standart skal rives. Planavgrensningen omfatter hele eiendom 68/24 med areal 280 daa,
Utvikling av næringsområde i Harstad
Hovedformål med planen er å regulere eiendommen til blandet formål næring/ lager/ kontor og lignende. Stor andel av dagens bebyggelse kan brukes som før, mens noen bygninger som er i altfor dårlig teknisk standart skal rives. Planavgrensningen omfatter hele eiendom 68/24 med areal 280 daa,
Riving og tilbygg av barneskole i Harstad kommune
Harstad kommunestyre har vedtatt at en del av eksisterende skole "Rødskolen" skal rives, og erstattes med et tilbygg på 1400-1500 m2 BRA. Klasserom, musikrom, grupperom, arbeidsrom for lærere, lager, garderober, toaletter mm.
Nybygg av golfbane i Sørvik/Halsebø, trinn 2
Totalt 600 daa på trinn 1 og trinn 2 sammen.
Brannteknisk utbedring og nytt ventilasjonsanlegg på skole i Harstad
Det skal utføres en brannteknisk utredning og vedlikehold av ventilasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.