Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Troms og Finnmark fylke

Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Nybygg av legevakt på Breivika i Tromsø
Riving i separat prosjekt.
Nybygg av hytteområde i Lenvik
Infrastrukturen etableres av utbyggere. Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Områdeplanen er godkjent med 327 enheter 1.700.000 m². Gnr/bnr: 36/2
Utvidelse av sykehus og nytt parkeringshus i Harstad
Ca. 23 000 m2, fordelt på to volum, samt lysgård og mellombygg mellom eksisterende og nytt bygg. Parkeringshus i tre etasjer under bakkenivå ved sykehuset.
Riving-og nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Tromsø
Tromsø kommune ønsker å engasjere bistand som kan hjelpe til med brukermedvirkning i forbindelse med programmering og videre bistand i dialog med arkitekt og prosjekterende i forbindelse med ny ungdomsskole på Kvaløysletta. Gnr/bnr: 72/25, 132.
Nybygg av kjøpesenter i Tromsø
Gangbro over til eksisterende kjøpesenter. Parkeringskjeller for ca 450 biler.
Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Ny- og ombygg av næring og boliger på tidligere skoleområde i Målselv kommune
Ca. 143 daa. Området vil utgjøre en bydel innen tettstedet Heggelia og Bardufoss byområde. Planområdet er allerede bebygd med ca. 22 000 m2 BRA, og transformasjonen legger opp til både ombygging, påbygging og rivning av eksisterende bygg samt nybygg for næring, offentlig og privat tjenesteyting og bolig. Ca. 50-100 boenheter.
Ny- og ombygg av næring og boliger på tidligere skoleområde i Målselv kommune
Ca. 143 daa. Området vil utgjøre en bydel innen tettstedet Heggelia og Bardufoss byområde. Planområdet er allerede bebygd med ca. 22 000 m2 BRA, og transformasjonen legger opp til både ombygging, påbygging og rivning av eksisterende bygg samt nybygg for næring, offentlig og privat tjenesteyting og bolig. Ca. 50-100 boenheter.
Nybygg av hotell-og forretningsbygg og rehabilitering av eksisterende bygg i Tromsø
Planlegger ett nytt på ca 13000 m2 og 10-12 etasjer. Eksisterende bygg må rehabiliteres utvendigt og innvendigt.
Nybygg av hotell ved sentrumsparken i Alta kommune
Etablering av hotell i inntil 10 etasjer, med ca. 240 rom.
Riving og nybygg av barneskole i Finnsnes
Riving av eksisterande Finnsnes barneskole. Den eksisterande skolen har en kapacitet for ca 450 elever og 75 ansatte fra år 1.- 7.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Alta
Gnr/bnr: 28/100, 4/144, 28/188 og 28/200. Adresse: Markveien 53-55.
Etablering av handel/kontor/industri i Storfjord kommune
Byggeklare tomter. Ca. 100 daa. Lokalisering er mellom Hatteng sentrum og E6.
Nybygg av boliger og næring i Tromsø, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av kontor ved Fiolvegen/Kløvervegen i Tromsø
Miljøspesifikasjoner: Passivhus, Energiklasse A, BREEAM NOR Excellent, WELL Gold
Nybygg av hotell i Husadalen på Senja, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av hotell ved kaianlegget på Finnsnes, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av fritidsboliger i Tromsø, fase 2
Området er på ca. 400 mål.
Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Bakkejord i Neiden
Opplevelsesenter i Sør-Varanger. Gnr/Bnr 7/6,17,30,38,74 m.fl.
Nybygg av kontor, verksted og lager ved Langnesbakken i Tromsø
To alternativt tre bygg. 6000 m2 over mark og 3500 m2 under mark.
Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. 54 tomter.
Nybygg av boliger og næring i Tromsø, trinn 2
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Ombygg av sykehus til kontor, undervisningslokaler, barnehage, studieboliger og omsorgsinstitusjon m.m. i Sør-Varanger kommune
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling og ny bruk av gamle Kirkenes sykehus. Eksisterende bygningsmasse, som tidligere er brukt til sykehus, planlegges ombygd til kontor, undervisningslokaler, barnehage, studieboliger, vitensenter, mindre verkstedsvirksomheter, bevertning og omsorgsinstitusjon. Det er skissert på muligheten for innglassing av atriumsrom og påbygg på nord-vestre fløy.
Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer kommune
Flerbrukshall for fotball og friidrett.
Utvikling av næringområde ved Tromsø flyplass i Tromsø
Ca 32 mål tomt med eksisterende bygg og utvidelsemuligheter. Gnr/bnr: 118/13, 118/1516, 118/1184
Nybygg av landskapshotell på Ystnes, Loppa
Gnr/bnr: 26/3, 26/350, 26/351, 26/352, 26/367 og 26/429.
Nybygg av kompetansesenter i Øksfjord
Skarven læringssenter.
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av næringspark i Harstad, trinn 2-3
Trinn 1, se prosjekt; Nordlysparken trinn 1. Infrastrukturen se prosjekt; Nordlysparken VVA. Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Nybygg av flerbrukshall i Bardufoss
Teknisk rom i andre etasje
Påbygg av sykehus i Tromsø
Bytt prosjektnavn fra Kurbadet, påbygg til Vigør Rehabiliteringssykehus.
Etablering av forretning, industri, småbåthavn og helsebygg i Kvænangen kommune
Områdene er planlagt for forretninger, industri- og håndverkbebyggelse, friområder, småbåthavn, samt arealer til helseformål/ helsebygg.
Nybygg av turnhall i Harstad kommune
Planområdet berører eiendommene 54/488, 54/489, 54/367 og 54/26.
Nybygg av alpinanlegg i Tromsø, fase 1
Områder er på ca. 7.450 mål.
Nybygg/renovering av helsebygg i Nordkapp
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av forretning- og industriområde i Karasjok kommune
Ca. 14 dekar. Delvis byggeklare tomter.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Rehabilitering av barneskole i Skjervøy
Fra budsjettforslag 2021-2025.
Nybygg av hytter ved Salangen
21-22 hyttetomter.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Planlegges for 60-90 plasser for 1-5 åringer.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Planlegges for 60-90 plasser for 1-5 åringer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.