Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Flekkefjord

Nybygg av næring og kirkesenter i Flekkefjord
Gnr/bnr: 203/25, 26 og 27. Inntrukket 4:e etasje.
Etablering av fritidsboliger og eneboliger på Hidra i Flekkefjord
Forslagstiller er grunneierne på Hummerås i samarbeid med Flekkefjord kommune.
Nybygg av hyttefelt i Flekkefjord
Planområdet er omtrent 110,5 daa.
Rehabilitering av kunstgress ved idrettsstadion i Flekkefjord
Rehabilitering av kunstgress og hovedbane. Fra budsjett 2023-2026.
Etablering av strandpromenade i Flekkefjord
Gnr/bnr: 203/190, 203/1462, 203/1064 og 0/0.
Oppgradering av tak på kirke i Flekkefjord kommune
Oppgradering av tak. Fra budsjett 2022-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.