Planlagte nybygg av industriprosjekter i Moss

Etablering av lager, logistikk og næring ved Mosseporten kjøpesenter i Moss
40 mål tomt planlagt for 20 mål BRA næringsbygg.
Etablering av lager, logistikk og næring ved Mosseporten kjøpesenter i Moss
Industriveien 1 samt fire mindre eiendommer etter hverandre i Patterødveien rett øst for senteret.
Etablering av datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Etablering av datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Nybygg av industriområde ved Mosseporten i Moss
Ca 290 mål. Tomtene er ikke opparbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.