Planlagte nybygg av industriprosjekter i Drammen

Nybygg av kombinasjonsbygg i Drammen
Gn/bnr: 210/205, 210/179, og del av 210/171.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.