Planlagte nybygg av industriprosjekter i Drammen

Nybygg Næring i Kobbervikdalen 119
Tomten er på 21 mål. Eksisterende bygningsmasse er på 4.200 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.