Planlagte nybygg av industriprosjekter i Alta

Nybygg av landbasert fiskeoppdrett på industriområde i Alta
110 daa. årsproduksjon på 20.000 tonn fisk.
Nybygg av industriområde i Alta
Trinn 1 er på 360 mål. Totalt er Skillemo på 800 mål. 44 industritomter, opsjon er utdelat på ca 20 st.
Nybygg av industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 800 mål. Trinn 2 er på 440 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.