Alle planlagte industriprosjekter i Fredrikstad

Nybygg av næring på Rolvsøy i Fredrikstad kommune
Tomten måler 2240 kvadratmeter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.