Alle planlagte industriprosjekter i Voss

Ombygging av Bømoen leir på Voss
Gnr/bnr 92/5 og 108/2
Nybygg av stall på Kyte i Voss
Planområdet omfatter gnr/bnr 103/1, 104/1 og 104/2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.