Alle planlagte industriprosjekter i Gulen

Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Skipavika næringsområde i Gulen
Design av utstyr: Billund Aquaculture, Danmark. 200 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.