Alle planlagte industriprosjekter i Austevoll

Etablering av landbasert kråkebolleanlegg på Haukanes i Austevoll kommune
RAS-anlegg. Gnr/bnr: 46/7 m.fl. Planområdet er ca. 150 daa.
Nytt næringsområde på Haukanes i Austevoll kommune
Planområdet er på ca. 160 mål/daa. Gnr/bnr: 46/170 m.fl.
Nytt næringsområde på Tangabukta i Austevoll
200 daa. Gnr/bnr: 37/1, 37/5, 37/6, 37/47, 37/11,0 37/136, 37/153, 37/165, 37/184, 37/185, 37/188 og 37/193.
Nybygg alt tilbygg av næringsbygg i Austevoll
Formålet med planarbeidet er eit ønske om å regulere eigedomane på ein slik måte at det kan oppførast eit tilbygg og/eller nye næringsbygningar og tilhøyrande anlegg i tilknyting til dagens industribygningar for Austevoll Laksepakkeri AS. Eigedomane gnr/bnr43/37, 43/38, 43/99, 43/137, 43/153, 43/173 og 43/610 er i dag regulert gjennom ei større områderegulering for Storebø sentrum. Foreløpige skisser (figur 1-1) synar eit større næringsbygg på ca. 9 000 m2 (BYA) heilt eller delvis samanbygd med dagens bygg. eigedom 43/99. I tillegg kan det være aktuelt med tilhøyrande mindre bygg og anlegg slik som tankar og parkeringsplassar med vidare.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.