Alle planlagte industriprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (3)
Drangedal (1)
Færder (1)
Fyresdal (1)
Hjartdal (0)
Horten (0)
Kragerø (2)
Kviteseid (3)
Larvik (10)
Nissedal (0)
Nome (0)
Notodden (1)
Porsgrunn (8)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (3)
Tinn (1)
Tokke (2)
Tønsberg (4)
Vinje (1)
Nytt næringsområde på Borgeskogen i Sandefjord
208 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70. Ca. 250.000 dekar tomt, ca. 50% kan bebygges.
Nybygg av oppdrettsanlegg på land på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Tomtareal 28 dekar. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Utvidelse av nytt industriområde for batterifabrikk, Tråk Vest for Fv353 i Bamble
Gnr/bnr 4/5, 5/1, 6/1, 7/2, 8/1 og 353/1. ca. 3.700 daa. ca. 3.700 daa. Ca 3700 daa. Hensikten med planen er å etablere en batterifabrikk.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 2
Grenlandsporten. Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
Grenlandsporten. Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Utvidelse av industribygg på Brunlanes i Larvik
Gnr/bnr: 4102/13, 16, 4103/6, 14, 24, 33, 34, 37 4099/7, 4104/1 og 5055/1
Etablering av produksjonsanlegg for settefisk på land i Drangedal kommune
6,5 daa. Anlegget planlegges i Dyvik, sørvest for Nedre Toke. Planområdet ligger langs fylkesveien 38, mellom Heldøla og Grønstad.
Nybygg av vedlikeholdssenter i Porsgrunn kommune
Det skal bygges et fire etasjers bygg (vedlikeholdssenter) bestående av verksteder på plan 1, en mesaninetasje for verkstedkontorer i plan 2, en kontor- garderobe- og kantineetasje på plan 3, og teknisk rom på plan 4, på til sammen ca 4000m2. Byggets bæresystem vil være i stål og betong, bla yttervegger i betongelementer i plan 1 og hulldekker i alle etasjer over plan 1. All teknisk infrastruktur i bygget skal medtas inkl. rørsystem i verkstedene for sveisegass og fram til egen gassbu (sveisegass-sentral) 10 meter fra yttervegg. I verkstedene skal det leveres og monteres traverskraner.
Etablering av lasteterminal for togtransport på Sikatomta i Larvik
Ny lasteterminal for togtransport på Sikatomta. Terminalen etableres oppå eksisterende masser på stedet.
Overbygg på Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesund i Kviteseid
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Nytt lager og arbeidssted i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Riving av lager og verksted i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.