Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (1)
Bærum (3)
Drammen (5)
Eidsvoll (2)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (0)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (3)
Hemsedal (1)
Hol (0)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (0)
Kongsberg (0)
Lier (0)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (0)
Moss (1)
Nannestad (0)
Nes (1)
Nesbyen (0)
Nesodden (0)
Nittedal (0)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (1)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (0)
Ål (0)
Ås (2)
Til- og ombygg av leiligheter og kontor i Mjøndalen, trinn 1
Ca. 56 boliger og 3000 m2 næring i trinn 1. Strandveien 4-6. Gnr/bnr 23/15, 4, 3, 15/400. 306.
Ombygg av fabrikk til leiligheter på Jeløy i Moss kommune
Ses i sammenheng med utviklingseiendommen i Værftsgata 7.
Til- og ombygg av bakeri, boliger og næring i Østerås
Gnr/bnr 35/228 og 262. Ca 50 arbeidsplasser.
Påbygg av sykehjem i Kløfta
27 nye sykhjemsplasser.
Utvikling av kasernebygg i Gamlebyen i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune inviterer eiendomsaktører til å komme med forslag til hvordan «Infanterikasernen» i Fredrikstad, Kasernegaten 47, gnr 302 bnr 51 kan utvikles, med sikte på å selge eiendommen videre til en aktør som kan vise til løsning, gjennomføringsevne og framdrift som bygger opp under ønsket utvikling av Gamlebyen.
Utvidelse av omsorgsboliger i Våler kommune
Planområdet er ca 9,2 daa.
Ombygg av eksisterende bygg til omsorgsboliger i Ås kommne
Bygget har i dag én leilighet, hybler og en personalbase. Bygget er oppført tidlig på 1990-tallet og har behov for rehabilitering. Det planlegges samtidig å bygge om hybeldelen til tre leiligheter, samt oppgradere personalbasen. Den eksisterende leiligheten planlegges ikke å endres utover teknisk oppgradering som gjelder hele bygget. Endring av planløsning vil medføre at brannskiller, lydskiller, plassering av våtrom og fasade også vil endres. Ombyggingen anses som en hovedombygging, og tekniske løsninger skal tilfredsstille dagens tekniske regelverk (TEK 17). Fasadeendringen består av nye plasseringer av dører og vinduer. Det er også behov for å skifte ut ventilasjonsanlegget, installere sprinkleranlegg, nytt brannvarslingsanlegg og nye vann- og avløpsinstallasjoner. Vinduer og ytterdører må skiftes og hele bygget må etterisoleres (vegger og himling). Bygget har én etasje og er på 417 m². Bygget er oppført i trekonstruksjoner med sperretak og utvendig malt tømmermannspanel.
Rehabilitering av bad i omsorgsboliger i Nedre Eiker
Rehabilitering av 12 bad i (eldre avdeling).
Etablering av nytt reservestrømsaggregat ved Gol helsehus i Gol kommune
Levering av felles reservetrømsaggregat til Gol Helsetun og omsorgsboliger i Breidokkgutu 6-8.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.