Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (1)
Bærum (6)
Drammen (3)
Eidsvoll (1)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (1)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (0)
Hemsedal (1)
Hol (0)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (1)
Kongsberg (0)
Lier (0)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (0)
Moss (1)
Nannestad (1)
Nes (1)
Nesbyen (0)
Nesodden (0)
Nittedal (0)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (0)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (0)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (0)
Ål (0)
Ås (1)
Riving- og tilbygg av bo- og behandlingssenter i Sandvika
Riving av gammel fløy og bygge nytt og større. 76 plasser.
Ombygg av fabrikk til leiligheter på Jeløy i Moss kommune
Ses i sammenheng med utviklingseiendommen i Værftsgata 7.
Utvidelse av bo- og behandlingssenter i Hosle
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Til- og ombygg av bakeri, boliger og næring i Østerås
Gnr/bnr 35/228 og 262. Ca 50 arbeidsplasser.
Ombygging av låve til leiligheter i Bærum
Adresse Neslia 46-48. Leilighetsstørrelser varierer fra 36,5 kvm til noe over 60 kvm. Det er vist musikk-/ akitivitetsrom, flere felles lagerrom og 2 kontorer på plan 4. Det er vist ny heis og nytt trappeløp.
Om- og tilbygg av leiligheter og kontor i Mjøndalen
Ca 30 boliger. Gnr/bnr 23/15, 4, 3, 15/400. 306
Påbygg av sykehjem i Kløfta
27 nye sykhjemsplasser.
Utvidelse av omsorgsboliger i Våler kommune
Planområdet er ca 9,2 daa.
Ombygg av eksisterende bygg til omsorgsboliger i Ås kommne
Bygget har i dag én leilighet, hybler og en personalbase. Bygget er oppført tidlig på 1990-tallet og har behov for rehabilitering. Det planlegges samtidig å bygge om hybeldelen til tre leiligheter, samt oppgradere personalbasen. Den eksisterende leiligheten planlegges ikke å endres utover teknisk oppgradering som gjelder hele bygget. Endring av planløsning vil medføre at brannskiller, lydskiller, plassering av våtrom og fasade også vil endres. Ombyggingen anses som en hovedombygging, og tekniske løsninger skal tilfredsstille dagens tekniske regelverk (TEK 17). Fasadeendringen består av nye plasseringer av dører og vinduer. Det er også behov for å skifte ut ventilasjonsanlegget, installere sprinkleranlegg, nytt brannvarslingsanlegg og nye vann- og avløpsinstallasjoner. Vinduer og ytterdører må skiftes og hele bygget må etterisoleres (vegger og himling). Bygget har én etasje og er på 417 m². Bygget er oppført i trekonstruksjoner med sperretak og utvendig malt tømmermannspanel.
Rehabilitering og tilbygg av avlastningshjem i Bærum
Bygget er et avlastningshjem for multifunksjonshemmede barn i alder fra 0-18 år. Per dags dato er det 5 pleietrengende som nå skal utvides til 7.
Rehabilitering av bad i omsorgsboliger i Nedre Eiker
Rehabilitering av 12 bad i (eldre avdeling).
Tilbygg av enebolig og oppføring av garasje i Frogn kommune
Planarbeidet tar sikte på å bruksendre eksisterende hytte til bolig, legge til rette for et tilbygg til eksisterende hytte, ny garasje og et erstatningsbygg for eksisterende strandhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.