Planlagt nybygg av boliger i Rollag

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Rollag som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 22,2 daa. Planområdet ligg mellom bustadfelt Svøo 2 og riksveg 52. 7 tomter for tomannsboliger og 10 tomter for eneboliger.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Rykkinn i Bærum
Riving av telefonsentral. Telenor fremtidig leietaker i telestasjon, eget bygg eller i kjeller.
Utvidelse av boligområde i Hemsedal
I gjeldende plan er det tillatt med en tomannsbolig på hver tomt på T26 og T27 og en flermannsbolig med inntil 6 enheter på tomt T24 og T25. Bakgrunnen for ønskede endringer er at arealet er sentrumsnært og det er viktig å utnytte det på mest mulig rasjonell måte. Endringen vil øke tilgang på boligenheter, og variasjonen i tilgjengelige boligtyper i Hemsedal.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.