Planlagt nybygg av boliger i Hole

Nybygg av boliger på Storøya
Nybygg av 200 boliger på Storøya. 60 dekar. Privat grunneier.
Oppføring av boliger med tilhørende garasje i Hole kommune
Det ønskes primært oppført én bolig, med tilhørende garasje og opparbeidet avkjøring. Dersom man i planarbeidet likevel ser at bygging av en ekstra enebolig/tomannsbolig lar seg gjøre uten store negative virkninger for naboeiendommer, kommer dette også til å bli vurdert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.