Planlagt nybygg av boliger i Halden

Utbygging av ny bydel i Halden
Parkeringskjeller under bydelen. Planen er og bygge ut totalt 20.000 kvm med 200-230 boliger. Trinnvis utbygging. 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Halden
150-200 boliger. Nærsenter med dagligvare og annen handel og service som apotek og frisør. Utgangspunktet var dermed et dagligvarebygg på 1.000 kvadratmeter, 150-200 i ett delfelt og 18 enheter i de to andre.
Nybygg av leiligheter og næring i Halden sentrum
Planlegger mellom 150-200 boliger.
Nybygg av eneboliger og småhusbebyggelse i Eskeviken
Gnr/bnr: 158/1, 9, 12, 24, 28, 40, 46, 68
Etablering av konsentrert småhusbebyggelse i Halden kommune
Planområdet ligger ved Hovsveien, og er på ca 14,5 dekar. 10-14 boenheter.
Nybygg av boligområde i Halden
Gnr/bnr: 175/9, 22, 30, 31 og 88. 30 dekar tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.