Planlagt nybygg av boliger i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (19)
Bærum (28)
Drammen (15)
Eidsvoll (4)
Enebakk (3)
Flesberg (3)
Flå (1)
Frogn (4)
Gjerdrum (1)
Gol (0)
Halden (2)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (0)
Hurdal (4)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (1)
Lier (2)
Lunner (6)
Marker (0)
Modum (3)
Moss (1)
Nannestad (1)
Nes (4)
Nesbyen (1)
Nesodden (5)
Nittedal (0)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (3)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Vestby (1)
Ål (0)
Ås (1)
Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av leiligheter i Torp
Totalt 1000 leiligheter. Planlagt 5-6 etasjer.
Ny bydel på Tangenkaia på Strømsøsiden av Drammenselva
Ca 100 dekar. Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen. Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS.
Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Ca 650-700 stk boliger. 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Frogner
650 enheter totalt i flere trinn.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
343 daa. Total utbygging ca. 500 boenheter.
Nybygg av boliger i Drammen
400-500 enheter.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 130 daa. Boligpotensiale, 500 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Tidlig og planlagt prosjekt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av boliger i Frogn
Tidlig planlagt prosjekt. Formålsendring av et større område til ca 250-300 enheter for lavenergibolig og fritid.
Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.
Nybygg av boliger i Bærum
Dønskiveien 28–38 er planlagt brukt til 100 erstatningsplasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester
Nybygg av sykehjem i Fornebu, fase 2
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. 100-140 stk plasser planlegges. Lokalisering er ikke avklart.
Etablering av boliger i Fredrikstad
Ca 60-100 stk boliger.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Nes (nordre)
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Eiendommen ligger sør-vest for Øverland.
Nybygg av sykehjem på Fossum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. I forbindelse med områdeplan for Fossum tilrettelegges det for sykehjem i et kommunalt anlegg.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Rykkinn
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Lokalisering må avklares.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 6 mfl
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika
Seniorsenter og svømmhall medtas i konseptet.
Nybygg av omsorgsboliger på Øverland
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Etablering av bokollektiv for demente og utviklingshemmede.
Nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog, trinn 4
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av omsorgsboliger i Høvik
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Nybygg av omsorgsboliger på Hamang
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Privat utbyggere. I forbindelse med Hamangutbyggingen.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger på Bekkestua Nord
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. På eiendommen ligger idag Bekkestua brannstasjon. Etableres i kommunal alternativt privat regi.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika (Kjørbo)
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Bør utviles til boliger med service med base for hjemmetjenester. Antatt start og kostnad.
Riving-og nybygg av bo- og behandlingssenter i Eiksmarka
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Må utredes. Anlegget er litet, gammeldags og har dårlige tekniske løsninger. Kan ersattes av nytt bokollektiv for demente.
Nybygg av boliger i Lillestrøm
Ca. 60 enheter gjennstår.
Nybygg av småhusbebyggelse/leiligheter i Røyken
Ca. 299 daa. Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse/leiligheter. Gangavstand til jernbanestasjon. Omfang er foreløpig ukjent.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
10 daa. Total utbygging ca. 60 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.