Planlagt nybygg av boliger i Notodden

Nybgg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.