Planlagt nybygg av boliger i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (5)
Færder (2)
Fyresdal (1)
Hjartdal (0)
Horten (3)
Kragerø (1)
Kviteseid (0)
Larvik (1)
Nissedal (1)
Nome (4)
Notodden (2)
Porsgrunn (2)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (7)
Tinn (1)
Tokke (0)
Tønsberg (5)
Vinje (2)
Nybygg av leiligheter i Horten
700-800 boenheter.
Nybygg av boliger og forretning i Sem
Arealet søkes utviklet for etablering av en bolig og plasskrevende varegrupper. Innspill kommuneplanrullering er levert. Ca 100 daa.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Nøtterøy
Gnr 124, bnr 25, 26, 40 og 42, samt gnr 125, bnr 37, 68, 70, 73, 113 og 118.
Nybygg av boliger på Åfoss i Skien
Tomten er på ca. 54 daa. 5 dekar avsatt til boliger. Innspill er levert i forbindelse med rullering av kommuneplan. Utforming er foreløpig ukjent.
Nybygg av terrasseleiligheter i Bøle, Skien
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av hytteområde på Torvetjønn i Vinje kommune
Vito AS opparbeider infrastruktur til tomtene i området Heimvegli/Torvetjønn og står som selger av disse. Byggeklare tomter. 400’- 950’/tomt.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Nybygg av eneboliger i Nome
20-25 eneboliger.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Nybygg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Tomter for utvikling og nybygg av boliger ved Guriskogen i Larvik.
Totalt 12 tomter, 9 boligtomter og 3 utviklingstomter.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.