Planlagt nybygg av boliger i Vestby

Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.